29. dub, 2019

Vzpomínka na 1. máje....

Vážení a milí přátelé,

jako kluk jsem prožíval máje v protektorátu. Na nic se tehdy 
nevzpomínalo. Lidé mlčeli, žili ve strachu, strachovali se o svůj život. 
Až po válce občané vyvěšovali československé vlajky, které jsem tehdy 
ještě neznal, vyhrávali na harmoniku, sázeli lípy, radovali se. Ač jsem 
jako kluk mnohé nechápal, radoval se také, protože se radovali i rodiče 
a vedli mě k místům, kde občané vysazovali lípy, kde byl kulturní 
program. Otec na cestě k našemu stavení vysázel také 2 lípy. Stojí 
dodnes. Jsou vzrostlé, je jim přes 74 let. Připomínám často tu krásnou 
chvíli kdy otec lípy vysazoval. Říkal, že je to náš národní strom, že se 
vysazuje na počest osvobození vlasti, svobody. Od té doby chovám k lípám 
úctu. Trhám lípový květ na čaj, suším květy na zimu. Čaj z květu pomáhá 
při nachlazení. Lípy mám rád, obvzláště ty, které sázel otec.

Po válce byly všechny májové dny  krásné, zvláštní, příjemné, radostné. 
1. máj, 5. a 9. květen, dny vzdoru proti fašismu a osovobození Rudou 
armádou. Den matek. Pravidelně jsem ve škole společně s ostatními a 
řídícím učitelem vyráběl skládačku s texty mamince. Pak 27. máj kdy od 
nás z obce odjela v roce 1945 rumunská vojska a u nás skončila 2. 
světové válka. Tehdy byla v obci velká oslava a všichni se radovali, 
tancovali.

Jako starší jsem chápal máj jako lásky čas. Vyhledával verše našich 
básníků s motivy lásky, nebo vhodnou třešeň k políbení s dívkou, kterou 
jsem miloval. Měsíc máj byl vždy tím nejkrásnějším měsícem. Žádný 
únorový Valentýn. Navíc není náš. Kdosi nám stále vnucuje, abychom 
přijímali něco  cizího, z jiného prostředí. Máj vždy byl naším měsícem 
lásky a snad zůstane. Měsíc máj je měsícem našeho osvobození, nového 
života, který začal 5. a 9. května 1945! U nás v obci 27. května 1945!

Letos se  1. máj slaví již po 129. S nostalgiií vzpomínám 
na všechny 1. máje, u kterých jsem byl jako účastník. Vždy byla krásná 
atmosféra, radost, spokojenost. Lidé se setkávali, bavili, povídali, 
někdy i nadávali. Přes různé problémy, nepochopení, průvod ale vždy 
vyjadřoval jakousi spontánnost, víru, přesvědčení, spokojenost. Pravda v 
průvodu nekráčeli žádní boháči, kteří přišli ke svému bohatství 
neslušnou cestou. V průvodu kráčeli ti, kteří poctivě pracovali, slušně 
vydělávali, měli za co žít, radovali se, byť nehýřili přemrštěným 
bohatsvím. Byly to krásné chvíle, na které se nezapomíná. Socialistická 
společnost byla spravedlivá.

Malé zamyšlení před příchodem májových dnů posílám i  vám. Posílám 
májový pozdrav! Věřím, že si užijete májové dny v lásce, v pohodě. A 
třeba i v pokročilejším věku  najdete vhodnou třešeň, která bude 
svědkem  vaší  trvalé lásky, spokojenosti. A určitě si připomeňte 
povstání našeho lidu 5. května a naše osvobození před 74 lety.

Srdečně zdraví

Rudolf Hegenbart


_________________________________________________

Sdílet tuto stránku