12. bře, 2019

Bez míru nemáme budoucnost. Proč je pro ČR nezbytné vystoupit z NATO.

Vladimíra Vítová

Chceme vystoupit z NATO. Účast ČR v NATO a přítomnosti vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti. Proto navrhujeme náš odchod z tohoto vojenského paktu, do něhož jsme nikdy neměli být zataženi.

Pokud budeme jen čekat na to, až a zda se NATO samo rozpadne, tak můžeme zapomenout i na řešení dalších otázek, které v ČR tím pádem není možné řešit. Krom toho v případě pasivního vyčkávání na případný rozpad NATO si příliš nepomůžeme. Spadneme totiž do stejné (či ještě podřadnější) role v nové Evropské armádě pod komandem Německa.

Hodnotíme-li situaci v České republice z hlediska zachování míru, nemůžeme odhlédnout od situace mezinárodní.

ČR je členem NATO – a v případě další agresivní politiky vůči nějakému státu – nyní se eskalují vztahy s Ruskem – bude zatažena do války. Čeští muži takto mohou přes noc jít bojovat a padnout, aniž budou bránit svou zemi a aniž bude mít jejich smrt jakýkoli smysl. Zájmem České republiky je tedy nenechat se vtáhnout do podobného válečného šílenství.

Je naprosto zdrcující, že naše země neumožňuje občanům, aby se k podobně závažným tématům jakkoliv vyjádřili.

NATO sice vzniklo jako organizace údajně uplatňujíc mírové principy řešení mezinárodních konfliktů, sluší se ale připomenout, že západní spojenci zamýšleli již v závěru 2. sv. války spojit se se zbytky německé armády a plynule pokračovat v útoku východním směrem, a to do Ruska.  Z tohoto pohledu lze 1. článek Washingtonské smlouvy o mírovém řešení sporů považovat pouze za jednu z prvních fint, kterých později Západ použil nesčíslně.

Všechny válečné agrese, kterých je NATO protagonistou, byly a jsou ve smyslu mezinárodního práva i ve smyslu všeobecných zákonů lidského života válečnými zločiny. Zbytečné, nesmyslné a záměrně vyprovokované války Severoatlantické aliance stály život stovek tisíc lidí a připravily nepředstavitelné utrpení. O obrovském množství zničeného území, majetku a nesmyslně promrhaných penězích za válčení ani nemluvě. Milióny lidí vyhnaly tyto války ze svých domovů.

Tyto zločiny nikdo ze zemí NATO nevyšetřuje a nesoudí. Tyto zločiny však spáchány byly. Jejich oběti zatím nikdo neodškodnil a škodu nikdo nenahradil a odpovědnost za nápravu tohoto zla na nás zatím stále leží. Jako občané, kteří platí daně, jsme spoluzodpovědní za to, jakých zločinů se Česká republika, jakožto člen NATO, dopustila a případně dopustí.

My, kteří proti těmto zločinům protestujeme, se tím snažíme napravit podíl viny České republiky.

Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují způsoby okamžitého ukončení našeho  členství v NATO.

Veškerá současná agenda NATO je v naprostém rozporu se zakládající smlouvou NATO. Je v naprostém rozporu s cíli a zásadami Charty OSN. Je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu i s naší Ústavou.

K vystoupení z NATO není třeba vypisovat referendum. Stačí poslat dopis sdělující tento úmysl. Výpovědní lhůta je roční. S ohledem na podmínky zakládající smlouvy máme k tomu nyní příležitost. Jinou otázkou ovšem je, zda máme tak "odvážné" politiky, kteří se po předchozím projednání ve Sněmovně se k takovému kroku odhodlají či zda si je budeme muset nejprve do Sněmovny zvolit.

Propletenec vojensko - politických vztahů v rámci EU, kdy se jedná o smlouvy, které kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, ničí právní jasnost a politickou transparentnost. Tento trend je navíc posílen často nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace. Smluvní chaos je s největší pravděpodobností záměrný.

V roce 1999, kdy bylo rozhodnuto o nové strategické doktríně Severoatlantického paktu, je NATO nejefektivnější privatizační armáda v dějinách lidstva, která dobývá země a zároveň provádí řízenou vojenskou demolici suverénních států takovým způsobem, aby byly připraveny na následující ekonomickou invazi „zahraničních investorů“. Prvním masivním precedentem, dokonce na evropské půdě, byla v témže roce Jugoslávie resp. Kosovo. Občan neví kde ani podle jakých pravidel je o vojenských akcích rozhodováno. Parlamenty jsou „vyřazeny z provozu“. Internacionální právo zničeno. Transparentní jsou pouze výsledky severoatlantických „humanitárních misí“ – tedy statisíce mrtvých a zmrzačených lidí, zničené národní ekonomiky, chaos a zoufalství.

Tato ničivá loupežná tažení ve službách nadnárodních finančních a ekonomických kartelů jsou financovaná z prostředků daňových poplatníků, tedy nás občanů, kteří jsou zároveň vystaveni narůstajícímu sociálnímu úpadku.

NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole, samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a exekutora.  Postihnuta může být kterákoliv země, která nemá efektivní vojenské a hospodářské prostředky na to, aby útočníkovi při obraně své suverenity přivodila takové ztráty, které by „humanitární interventy“ od akce odradily.

Proto jménem spolku České mírové fórum a jménem politického hnutí Aliance národních sil požadujeme vystoupení z NATO - po uplynutí 20 let našeho členství dle čl. 13 zakládající smlouvy, což je dnes!

Je nutné, aby byl v Ústavě ČR zakotven zákaz zneužití území a vzdušného prostoru ČR k průjezdům, pobytům, přeletům a cvičením cizích vojenských a jiných ozbrojených jednotek a také, aby byl přijat Ústavní zákon na ochranu míru.

Zásadně ale jde o to využít historické situace a pokusit se o vyjednání neutrality České republiky v OSN.

V Praze dne 12. 3. 2019, Klárov, protestní shromáždění „STOP podporování NATO!“       

____________________

Sdílet tuto stránku